Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes 09. 10 tähistasime EHS (Environment, Health and Safety) päeva koos kõigi Saint-Gobaini ettevõtetega üle maailma. See päev on pühendatud keskkonna, tervise ja ohutuse teemadele nii töökohas kui ka isiklikus elus läbi ühiste ettevõtmiste ja koolituste. com EHS päeva loeng vaimsest tervisest ja mõnuainete ohtudest Elvas, Sekuriti tehases Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes pühendati päev töötajate vaimsele tervisele ning harjutati meeskonna valmisolekut kriisiolukordadeks

Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes pühendati päev töötajate vaimsele tervisele ning harjutati meeskonna valmisolekut kriisiolukordadeks

11. okt. 2018

09.10 tähistasime EHS (Environment, Health and Safety) päeva koos kõigi Saint-Gobaini ettevõtetega üle maailma. See päev on pühendatud keskkonna, tervise ja ohutuse teemadele nii töökohas kui ka isiklikus elus läbi ühiste ettevõtmiste ja koolituste.

Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes pühendati päev töötajate vaimsele tervisele ning harjutati meeskonna valmisolekut kriisiolukordadeks
Veepääste õppus Saint-Gobain Ehitustoodete EHS päeval

Eestis valisime sel aastal EHS päeva läbivaks teemadeks kriisiolukorrad ja vaimse tervise.


Kõigis Saint-Gobain kontserni Eesti ettevõtetes toimusid infopäevad ja koolitused ning teemad said käsitletud järgmiselt:
Saint-Gobain Ehitustoodete kollektiiv tegi läbi merepääste õppuse, et saada kogemusi käitumiseks pingeolukorras ühise tiimina. Reval Ohutuskeskuse poolt läbiviidud koolituse käigus omandasime lisaks meeskonnatöö arendamisele ka hulgaliselt praktilisi teadmisi ja oskusi tegutsemiseks veeõnnetuste korral. Vaimse tervise teemal arutlesime koos psühhoterapeut Imbi Viirokiga selle üle, kuidas tulla toime stressirohkete situatsioonidega nii tööl kui kodus ja säilitada positiivne mõtlemine igas päevas.


Ehitustoodete tegevjuht Mart Arro: „Riskide hindamine ja võimalike probleemide ennetamine on meie ettevõtte juhtimissüsteemis väga oluline. Varasemalt oleme väga palju rõhku pööranud teadlikkuse kasvatamisele ohutusest. Täna julgen uhkusega väita, et tööõnnetuste vältimine on saanud meie firmakultuuri osaks. Samas, elutempo ja konkurents ärimaailmas kasvavad ning ühes sellega peavad töötajad suutma lahendada igapäevaseid probleeme üha kiiremini ja efektiivsemalt. Järjest rohkem puutuvad ettevõtted kokku tööstressi ja võimalike kriisiolukordadega. See omakorda avaldab mõju töötajate tervisele ja heaolule. Seepärast otsustasimegi tänavuse EHS päeva pühendada töötajate tervisele ning arutada, kuidas tulla toime tööstressiga ja harjutada meeskonnatööd kriisiolukordades. Mida parem on organisatsiooni ettevalmistus, seda vähem on meil haiguspäevi ja seda paremini suudame võimalike väljakutsetega toime tulla!”


Saint-Gobain Glass Estonia SE ettevõtetes (Baltiklaas, Autover, Sekurit) nii Tartus, Tallinnas, Elvas kui ka Mäol keskenduti vaimsele tervisele ja mõnuainete ohtudele. Loengute käigus tutvustati erinevaid mõnuaineid ja nendega kaasnevaid ohte läbi eluliste näidete. Koolituse tagasiside töötajatelt oli väga positiivne.„Väga huvitav oli. Eriti meeldis mulle see, et toodi näiteid reaalsest elust. Kuna ma ise ei ole nende ainetega kokku puutunud, siis oli minu jaoks kõik uus ja informatiivne. Vajadusel saan neist ohtudest ja tagajärgedest rääkida ka sõpradele ning tulevikus ka kindlasti oma lastele“.


Glass Estonia tegevjuht Andi Kasak võtab omalt poolt päeva kokku nii: „9. oktoobril tähistati Saint-Gobainis ülekontserniliselt EHS päeva, mille deviisiks oli EHS Yes!, rõhutamaks taaskord tööohutuse, töötervishoiu ja keskkonnaga seotud teemade keskset tähendust meie kontserni igapäevases tegevuses. Mitte ainult hoolimine töötajatest, igapäevane pühendunud tegevus töökeskkonna ja looduskeskkonna parandamisse, vaid igaühe, iga töötaja isiklik pühendumus ja vastutus tööturvalisuse, töökeskkonna ja looduskeskkonna eest on lahutamatu osa kontserni DNA-st. Saint-Gobain kontserni Eesti ettevõtetes oli käesoleval aastal päeva läbivaks teemaks valitud töötajate tervis. Laiemas plaanis on ühiskonna ja ka ettevõtte jaoks kõige kalleim vara terve inimene, terve töötaja. Päeva raames toimunud koolitus, mis oli pühendatud mõnuainete kasutamisega seotud ohtudele, avas väga kenasti mitte ainult riskid, vaid ka reaalsed tagajärjed, mis mõnuainete kasutajaid ähvardavad. Usun, et mõtteainet pakkus teema meile kõigile, seda enam, et tegemist on ilmselgelt kogu ühiskonnas drastiliselt suureneva probleemiga“.

 

10. oktoober on ka rahvusvaheline vaimse tervise päev, mille eesmärk on inimeste teavitamine vaimse tervise olemusest ja säilitamise võimalustest, mis sai meie ettevõttes samuti vääriliselt tähistatud.


Ohutus on kogu Saint-Gobain kontserni ettevõtete strateegiates väga olulisel kohal. EHS päev on selleks ellu kutsutud, et teemale rohkem tähelepanu pöörata ja ühiselt arutada, mis meil juba hästi on ja mida saaksime veel paremini teha. Kõlama jäi üleskutse olla nii enda kui ka kaastöötajate suhtes tähelepanelikum ning märgata rohkem ohtlikke olukordi ja nendest ka õigeaegselt teavitada. Ka päeva toitlustus oli kõigis ettevõtetes väga hoolikalt valitud, pidades silmas tervislikku toitumist.

 

 

Hoolime endast ja oma kaaslastest iga päev! #ehsyes2018

 


Lisainfo: Kaja Pirnpuu, Saint-Gobain Ehitustooted, Weber äriüksuse kommunikatsioonijuht, tel. 6209 530,

Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes pühendati päev töötajate vaimsele tervisele ning harjutati meeskonna valmisolekut kriisiolukordadeks
EHS päeva loeng vaimsest tervisest ja mõnuainete ohtudest Elvas, Sekuriti tehases

Üldtutvustuseks
Saint-Gobain Glass Estonia SE kuulub Saint-Gobaini kontserni Innovatiivsete Materjalide sektorisse, tootes suure lisandväärtusega klaasitooteid.

Tegevusvaldkond
Ettevõte tegeleb autode esi- ja küljeklaaside ning autoklaaside müügi ja paigaldusega.

Rahvusvaheline
Ettevõte kuulub Saint-Gobain Sekurit International koosseisu, mis on pakkunud innovatiivseid klaasitooteid juba 350 aasta jooksul.

Kontaktandmed
Saint-Gobain Glass Estonia SE
Peakontor: Kirde 2, 61506 Elva
Telefon: +372 730 3300
E-mail:

Veebidisain ja FastLion CMS aara.ee

Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes

Veepääste õppus Saint-Gobain Ehitustoodete EHS päeval Eestis valisime sel aastal EHS päeva läbivaks teemadeks kriisiolukorrad ja vaimse tervise Kõigis Saint-Gobain kontserni Eesti ettevõtetes toimusid infopäevad ja koolitused ning teemad said käsitletud järgmiselt: Saint-Gobain Ehitustoodete kollektii v tegi läbi merepääste õppuse, et saada kogemusi käitumiseks pingeolukorras ühise tiimina 09.10 tähistasime EHS (Environment, Health and Safety) päeva koos kõigi Saint-Gobaini ettevõtetega üle maailma. See päev on pühendatud keskkonna, tervise ja ohutuse teemadele nii töökohas kui ka isiklikus elus läbi ühiste ettevõtmiste ja koolituste.

Kõikides Saint-Gobaini Eesti ettevõtetes pühendati päev töötajate vaimsele tervisele ning harjutati meeskonna valmisolekut kriisiolukordadeks

www.sgge.ee © 2021 Saint-Gobain Glass Estonia SE »